Усвојен Извештај о реализацији Локалног плана управљања отпадом

Нема коментара Share:

18.08.2022.
Градски одборници усвојили су Извештај o реализацији Локалног плана управљања отпадом на територији града Београда 2021–2030, за 2021. годину. 

Секретарка за заштиту животне средине Ивана Вилотијевић истакла је да је Секретаријат у периоду од доношења локалног плана предузео мере на реализацији активности предвиђених планом. 

– Планиране активности реализоване су у складу са надлежностима Секретаријата за заштиту животне средине и у складу са финансијским могућностима у протеклој години. Донете су: Одлука о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом, Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда, Одлука о утврђивању цене услуга за сакупљање и транспорт комуналног отпада, Одлука о цени комуналне услуге третмана и одлагања комуналног отпада, као и Одлука о цени за одлагање и третман отпада од грађења и рушења – рекла је Ивана Вилотијевић.

Према њеним речима, у оквиру реализације Уговора о јавно-приватном партнерству у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада, настављени су радови на изградњи постројења на депонији у Винчи.

– До краја 2021. године изграђена је нова санитарна депонија, горња платформа са лагунама за процедне и атмосферске воде, интерне саобраћајнице и комуналне стазе, административна зграда, оперативна платформа, део зеленог појаса, постројење за третман неопасног отпада – плато дробилично постројење, нова инертна депонија I фаза и друго. Дана 2. августа 2021. године започето је пружање привремених услуга од стране приватног партнера – додала је секретарка за заштиту животне средине. 

Она је истакла да су током 2021. године завршени хитни радови на санацији потпорне грађевине на депонији „Винча”.

– Радови су имали за циљ стабилизацију клизишта на постојећој депонији комуналног отпада у Винчи. Санација је била неопходна јер се активирало клизиште депонованог отпада, што је довело до оштећења изведених радова и дренажног система за прикупљање процедних вода, који је саставни део потпорне грађевине. Настављене су активности на изради планске и техничке документације за потребе изградње трансфер станица (ТС) и центара за сакупљање отпада са постројењима за раздвајање отпада, те су спроведене активности ради изградње ТС у Младеновцу, ТС у Раковици, ТС у Земуну и центра за сакупљање отпада са постројењем за раздвајање рециклабила на територији ГО Земун – рекла је Ивана Вилотијевић. 

Она је истакла да је у циљу достизања одговарајућег степена рециклаже настављена израда планова за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године. Додала је да су током 2021. године настављене активности како би се обезбедили услови за изградњу и опремање простора и објеката за одлагање и третман грађевинског отпада и отпада од рушења и кабастог отпада. 

– Приликом спровођења мера санације дивљих депонија уклоњено је 7.482 m³ отпада. У циљу решавања проблема санације постојећих дивљих депонија, као и превенције настанка нових, током 2021. године реализован је пројекат „Мапирање дивљих депонија из ваздуха на територији ГО Палилула и ГО Вождовац”.  У 2021. години, Секретаријат је укупно издао шест дозвола за управљање отпадом на територији града Београда. У фокусу су биле промоције, популаризација, рад са грађанима и удружењима ради подизања јавне свести правилног поступања са отпадом – рекла је Ивана Вилотијевић. 

Како је рекла, сарадња са међународним институцијама ради размене искустава и пружања помоћи у управљању отпадом у Београду настављена је и у 2021. години, те су донети Акциони план за зелени град (GCAP) и Акциони план за одрживе изворе енергије и климу (SECAP). 

Одборници су усвојили Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Београда за 2021. годину. Образлажући извештај, подсекретар за саобраћај Ненад Матић је рекао да резултати заједничког рада Секретаријата, Савета за безбедност саобраћаја МУП-а РС и свих других релевантних чинилаца доприносе већој безбедности у саобраћају.

– У периоду од 2012. до 2021. постоји тренд смањења броја саобраћајних незгода са смртним исходима. Број саобраћајних несрећа са повређеним лицима, који је био у порасту, нарочито када је у питању број лица са лакшим телесним повредама, заустављен је током 2020. године – рекао је Матић.

Одборници су усвојили Извештај о раду Градског правобранилаштва Града Београда за период од 1. јануара до 31. децембра 2021. године.

Одговарајући на одборничка питања која су се односила на ове тачке, градски менаџер Мирослав Чучковић истакао је да градска власт улаже огромна средства у заштиту животне средине. 

– Комунални и грађевински отпад мора да се односи на законом предвиђена места. Изградња депоније грађевинског отпада спречена је политичким чином и нема никакве везе са баром Рева. Тако се спречава развој Београда. Стотине хиљада кубика, које треба да буду депоноване, спремне су да буду рециклиране. У Винчи можемо да видимо прераду грађевинског отпада који даје камен за изградњу путева. У екологију су у протеклом периоду уложене милијарде. У Београду је уложено 600 милиона евра у постројења за одсумпоравање у ТЕНТ-у А и ТЕНТ-у Б. Нова депонија у Винчи коштала је више стотина милиона евра, а тамо ће огромне количине отпада бити претворене у топлотну енергију. Пројекат „Чиста Србија” донео је Београду километре канализационе мреже широм града. Биће изграђено пет фабрика за прераду отпадних вода, чиме ће бити спречено даље изливање отпадних вода у наше реке – рекао је Чучковић.

Извор текста и фотографије: www.beograd.rs

Претходна вест

„Belgrade Beer Fest 2022” на Ушћу

Следећа вест

Усвојене одлуке о стамбеној подршци ратним војним инвалидима и субвенционисању цене комуналија

Прочитајте још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.