Контакт

Редакција

Емаил: redakcija@novidan.rs

Главни и одговорни уредник: Некић Златко

Емаил: nekiczlatko@novidan.rs

Маркетинг и продаја

Емаил: marketing@novidan.rs

Телефон: 064/4363128

Уколико имате питања у вези са рекламирањем или оглашавањем на нашем сајту можете нас контактирати путем маил адресе: marketing@novidan.rs

Контакт форма