Поводом Светског дана животне средине, ресорни градски секретаријат навео најзначајније пројекте и активности

Нема коментара Share:

05.06.2022.
Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, Секретаријат за заштиту животне средине осврнуо се на најзначајније пројекте и активности које је реализовао или започео у протеклом периоду.

У домену заштите природе и природних ресурса настављена је заштита природних подручја града Београда и подизање њиховог еколошког статуса ради ублажавања и спречавања поремећаја биолошке разноврсности на територији града, а кроз припрему за заштиту форланда леве обале Дунава, станишта птице мали вранац, као и за заштиту подручја Аде Циганлије и језера Бела река, за које се акт о заштити очекује у овој години, наведено је из овог секретаријата за Беоинфо. 

Настављено је са реализацијом програма управљања заштићеним природним добрима (укупно 44 заштићена подручја, у које се убрајају појединачна стабла, шуме, градске шуме, заштићена станишта, очувани геолошки профили који сведоче о постанку наше планете, као и станишта појединих врста птица, гљива и биљака), што доприноси спречавању процеса директног уништавања природних станишта, уношења алохтоних и инвазивних врста, као и неконтролисаног и прекомерног искоришћавања биолошких ресурса.

У циљу санације и подизања квалитета водотока на територији Београда, покренута је израда стратегије управљања водотоцима II реда, који су у надлежности Града.

Како би борба против климатских промена била ефикаснија, започета је израда Стратегије утицаја климатских промена на интеракцију екосистемских услуга у коришћењу и управљању шумским ресурсима Београда, која има за циљ дефинисање низа мера и активности којим ће се повећати отпорност шума на климатске промене, a самим тим и коришћење екосистемских услуга у будућим годинама. У међувремену, настављено је са пројектом пошумљавања нових површина и садњом дрворедних садница на јавним површинама.

Успешно је реализован низ пројеката прикључења грејних инсталација у објектима школа и вртића на територији града на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса. Циљ ових пројеката је смањење емисије штетних гасова у објектима у којима борави велики број деце. Осим што је побољшан квалитет ваздуха у околини школа и вртића, прикључењем је повећана и енергетска ефикасност. 

Повећању енергетске ефикасности објеката доприноси и уређење „зелених кровова”, који чине важан део зелене инфраструктуре, посебно у густо изграђеним деловима града, а у току је и припрема за реализацију три пројекта озелењавања кровова јавних објеката у граду. Како је очување животне средине заједнички пројекат грађана и Градске управе, Секретаријат за заштиту животне средине позвао је грађане објавом Водича за предлагање идеја грађана из области заштите животне средине да се активно укључе у очување и унапређење животне средине у граду.

Активно учешће грађана препознато је и кроз реализацију јавног позива за пружање подршке грађанима за куповину бицикала као еколошки прихватљивог транспорта „Купујеш бајк? Уштеди 5.000!”, који је реализован у сарадњи са удружењем „Југо циклинг”. Циљ пројекта је да се грађани мотивишу да уместо аутомобила користе неки од здравих видова превоза и тиме утичу на смањење загађења животне средине и због тога ће пројекат бити настављен и у току ове године.

У циљу едукације, пре свега деце, Секретаријат за заштиту животне средине је са Машинским факултетом Универзитета у Београду реализовао пројекат „Интерактивна табла за едукацију деце о селекцији отпада и рециклажи”, који ће на нови, интерактивни начин допринети развијању свести о потреби и могућностима личног ангажовања деце у селекцији и рециклажи отпада. Овај пројекат је веома важан за еколошку едукацију деце предшколског и школског узраста, али и за међугенерацијско повезивање јер стимулише људе да се брину о заштити животне средине свих чланова породице.  

У домену управљања отпадом учињени су највећи помаци који се, пре свега, огледају у затварању одлагалишта отпада у Винчи и изградњи нове санитарне депоније, чиме је започето депоновање комуналног отпада на законом прописани начин, као и у изградњи постројења за третман процедних вода на депонији Винча, изградњи комбинованог постројења за третман и производњу енергије из отпада, чији се почетак рада очекује у овој години, те изградњи постројења за третман грађевинског отпада. Наведени пројекти су реализовани у сарадњи са приватним партнером – конзорцијумом SUEZ&I-Environment и Друштвом са посебном наменом „Бео чиста енергија”.

У циљу унапређења система управљања отпадом донет је низ докумената попут Локалног плана управљања отпадом града Београда 2021–2030, Акционог плана управљања отпадом од грађења и рушења у граду Београду за период 2022–2030, Плана за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године за градске општине Стари град, Врачар, Савски венац и Нови Београд, а у току је израда наведеног плана за ГО Звездара. 

У току је израда планске и техничке документације за потребе изградње рециклажних центара и трансфер станица (трансфер станице у Младеновцу, рециклажног центра у Земуну и Добановцима), као и успостављања система примарне рециклаже у домаћинствима.

Како је учешће приватних оператера у управљању отпадом неопходно за успостављање одрживог система управљања отпадом у граду, Секретаријат је објавио Водич за одабир локације и прибављање дозволе за управљање отпадом као помоћ оператерима за брже исходовање дозвола. 

У капиталне пројекте Секретаријата спада и „Акустичко зонирање Београда” које је било основ за доношење Одлуке о одређивању акустичких зона на територији града Београда, закључено је у саопштењу из овог секретаријата. 

Извор текста и фотографије: www.beograd.rs

Претходна вест

Весић честитао Дечјем културном центру седам деценија постојања

Следећа вест

Весић: Бесплатни уџбеници за ученике првих и других разреда, наставља се набавка таблета за старије ученике

Прочитајте још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *